Detaljno Slovenačke terme

Slovenija je primorska i podalpska država na jugu srednje Evrope, koja se na zapadu graniči sa Italijom, na severu s Austrijom, na severoistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu, u Piranskom zalivu, ima izlaz na Jadransko more. Terme su termalne banje, odnosno, banje sa toplom vodom. Terme su prva javna kupatila nastala u starom Rimu.